شرکت ایمن محیط امید با بهره گیری از اساتید و مدرسین داخلی و بین المللی و با توجه با تجربه کافی در این زمینه، آماده برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی داخلی و بین المللی در حوزه HSE برای مشتریان خود می باشد.