•  ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه سیستم های حفاظتی و کنترلی

  •  طراحی، اجرا و نگهداری سیستم های حفاظتی و کنترلی (دوربین های مدار بسته، دوربین های کنترل ترافیک، درب های ضد حریق و ضد سرقت و ...)

  •  تأمین تجهیزات مورد نیاز سیستم های حفاظتی و کنترلی (دوربین های مدار بسته، دوربین های کنترل ترافیک، درب های ضد حریق و ضد سرقت و ...)