شرکت ایمن محیط امید با بهره گیری از گروه مدیریت، مشاوران، مهندسین و مدرسین کارآمد و با تجربه به ارائه خدمات در زمینه های ذیل به صنایع، سازمان ها، پروژه ها، دانشگاه ها و سایر مراکز علمی، صنعتی و ... مفتخر است.