شرکت ایمن محیط امید با همکاری آکادمی اوشا آمریکا، دوره های غیر حضوری بین المللی ایمنی، بهداشت و محیط زیست را برگزار می نماید.
شیوه برگزاری امتحان
پس از اینکه دانش پذیران ثبت نام خود را کامل نموده و در مدت تعیین شده اقدام به مطالعه مواد درسی نمودند، سوالات چهار گزینه ای آزمون دروس و یا دوره در اختیار دانش پذیر قرار می گیرد. دانش پذیر برای پاسخگویی به سؤالات تک درس ها یک هفته و برای دوره ها یک ماه فرصت دارد و باید در سررسید تعیین شده، فرم های پاسخ داده شده آزمون را به بخش آموزش ارسال نماید. برای هر آزمون حداکثر 3 نوبت فرصت پاسخگویی به سؤالات وجود دارد. و دانش پذیر باید حداقل نمره 70 از 100 کسب نماید. در غیر این صورت باید از ابتدا در دروس و یا دوره ها شرکت نماید.
گواهینامه دروس و دوره ها
برای تک درس ها، به ازای هر درسی که دانش پذیر موفق به گذراندن آن می گردد، گواهینامه از آکادمی اوشا آمریکا با قابلیت پیگیری اینترنتی به همراه ریزنمرات صادر می گردد.
برای دوره ها، به ازای هر دوره ای که دانش پذیر موفق به گذراندن آن می گردد، به ازای هر دوره ، یک گواهینامه و برای دروس زیر مجموعه آن دوره نیز به تعداد دروس گواهینامه و ریزنمرات از آکادمی اوشا آمریکا صادر می گردد.
شیوه برگزاری دروس و دوره ها
دوره ها کاملا به صورت غیر حضوری برگزار می گردد. بدین صورت که پس از ثبت نام، مواد درسی در اختیار متقاضی قرار می گیرد. و دانش پذیران می بایست تا یک ماه اقدام به شرکت در امتحان تک درس ها و تا 3 ماه اقدام به شرکت در امتحان دوره ها نمایند.


لیست دروس

لیست دوره ها


فرم ثبت نام

نمونه گواهینامه