شرکت ایمن محیط امید با بهره گیری از توان نیروی انسانی و تجربه کاری خویش، آماده ارائه کلیه خدمات در حوزه HSE به صنایع، سازمان ها و شرکت ها بخصوص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می باشد.