•   تأمین کلیه تجهیزات اعلام و اطفا حریق

  •   تأمین پوشش ها و عایق های ضد حریق برای صنایع حساس

  •   تأمین وسایل امداد و نجات در پروژه های فراساحلی

  •   تأمین وسایل حفاظت فردی

  •   تأمین تجهیزات مورد نیاز کلینیک ها و اورژانس های محیط های صنعتی

  •   تأمین تجهیزات سیستم های حفاظتی و کنترلی از جمله دوربین های مداربسته