شرکت ایمن محیط امید با بهره گیری از اساتید برتر دانشگاهی و مدیران و کارشناسان ارشد HSE داخلی و خارجی آماده ارائه خدمات مشاوره و مهندسی در حوزه HSE به مشتریان خود می باشد.