پروژه ها:

پروژه های آموزشی:

- برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای پالایشگاه نفت آبادان، پالایشگاه نفت شازند اراک، پالایشگاه نفت کرمانشاه، شرکت ناردیس، شرکت پتروپارس، شرکت مپنا، شرکت همپا، شرکت فن آوری فراساحلی دلتا، پارس جنوبی
- برگزاری دوره های بین المللی OSHA-IOSH-NEBOSH

پروژه های غیر آموزشی:

- تامین نیروی انسانی و مدیریت آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی قشم- شرکت مپنا (توسعه 3)
- تامین نیروی انسانی و مدیریت درمانگاه های فاز 19 پارس جنوبی (5 درمانگاه) - شرکت پتروپارس (PPL) - شرکت نفت و گاز پارس ایران (POGC)
- مطالعات HAZOP ایستگاه تقویت فشار چشمه خوش - شرکت آذرآب - شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (ICOFC)
- خدمات مشاوره استقرار مدل نشان بلوغ HSE (شامل ارزیابی ریسک، تهیه دستورالعمل ها، روش های اجرایی، فرم ها و ...) - بانک شهر
- ارزیابی ریسک پروژه احداث ساختمان اداری شرکت خدمات انفورماتیک - شرکت عمران آذرستان