شرکت ایمن محیط امید  از مشاوره های دو تن از مدیران ارشد در حوزه های صنایع فراساحلی و صنایع فرآیندی جهت پیشبرد اهداف کلان و استراتژیک شرکت بهره مند می باشد.